YUKARI ALIÇLI KÖYÜ KÖPRÜ KALINTISI

X: 41,513117 Y: 38,197766 Z: 638,92

Yukarı Alıçlı (Nurşin) Köyü, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Köy, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 3.15km kuzeydoğusunda, Köprü, Yukarı Alıçlı köyünün 1.55km kuzeyinde bulunmaktadır.

Bölgede Alıçlı Deresi olarak bilinen dere yatağının kuzey kıyısında yıkılmış köprü ayağı mevcuttur. Günümüze ulaşan kalıntılara bakıldığında köprünün yapım malzemesi moloz taş ve yörede sıkça kullanılan cas harcı kullanılmıştır. Köprünün günümüze ulaşan ayak kalıntısı oldukça tahrip olmuştur.