ARICA (KAFRO) KÖYÜ BORİŞİ KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ

X: 41,405258 Y: 37,531858 Z: 1.115,25

Borişi kayalık alan yerleşimi, Gercüş ilçesi Arıca köyünün 4.30km kuzeybatısında yer almaktadır. Arıca köyü, Batman merkezin kuş uçumu 50km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin de 9km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Yerleşim bölgeye hâkim kayalık tepe üzerine kurulmuştur ve ana kaya üzerine oturtulmuştur. Yerleşim yerinin etrafına kesme ve moloz taşlar ile savunma duvarı inşa edilmiştir. Duvarların bazı kısımlarında kireç katkılı harç kullanılmıştır. Yerleşim alanının su ihtiyacını karşılamak için tepenin çeşitli bölgelerine 7 adet sarnıç gözlenmiştir. Ayrıca tepenin güneyinde 1 adet kaya mezar, kuzey yamacında ise kayaya oyulmuş bir adet niş yer almaktadır. Tepe üzerindeki ana kaya düzleştirilerek, dikdörtgen ve kare planlı yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılardan günümüze düzensiz ve kesme taşlardan örülmüş mimari yapı kalıntıları ulaşmıştır. Tepeninin kuzeybatı eteğinde de kesme ve moloz taşlardan oluşan duvar kalıntıları mevcuttur. Yine bu alanda biri kompleks diğeri tek mekânlı olmak üzere 2 adet kaya konut bulunmaktadır.