KOLBAŞI KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ

X: 41,241906 Y: 37,817612 Z: 700.2

Kolbaşı Mahallesi, Batman il merkezi sınırları içerinde bulunmaktadır. Batman il merkezinin 11km güneydoğusunda yer alan Kolbaşı Mahallesi’nde yapılmış olan araştırmalarda kayalara oyulmuş sarnıçlar ve su yolları gözlemlenmiştir. Yoğun olmamakla birlikte Ortaçağ’a tarihlenen bazı seramik buluntular ise günümüzde mahalle yerleşimi olan alanın Ortaçağ’da iskân edilmiş olduğuna işaret etmektedir.