KUMLUCA (MİRDESE) KÖYÜ KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ

X: 41,264695 Y: 37,732216 Z: 527.65

Kumluca (Mirdese) Köyü, Batman ili Hasankeyf ilçesine bağlı olup, Hasankeyf ilçesinin 14km batısında, Suçeken köyünün 2.50km güneybatısında yer almaktadır.

Köy, kayalık bir alanda kurulmuş olup, alanda eski dönemlere ait kaya konutlar, suyolları, sarnıçlar, silolar ve su toplama hazneleri gözlenmiştir. Alanda az sayıda da olsa seramik buluntular ile karşılaşılmıştır. Olasılıkla bu kayalık alan yerleşimi Ortaçağ’da iskân edilmiş olmalıdır.