SALKIMLI KAYALIK ALAN YERLEŞİMİ

X: 41,146697 Y: 37,760617 Z: 615.12

Batman il merkezi sınırları içerisinde yer alan Salkımlı (Zaraki) Mezrası, Kantar Köprüsü’nün 0.95km kuzeydoğusunda, Çayüstü köyünün ise 3.20km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Günümüzde küçük bir mezra olarak yerleşim gören alan, daha önceki evrelerde de yerleşim görmüştür. Bu yerleşim alanında kaya konutlar, suyoluyla bağlantılı sarnıçlar ve kayaya oyulmuş basamak sistemi mevcuttur. Alanda bulunan kaya konutların bir kısmı yaşam alanı bir kısmı da hayvan barınağı olarak etrafı taşla örülerek halen kullanılmaktadır. Ayrıca belgeleme çalışmaları sırasında yoğun bir şekilde Ortaçağ’a tarihlenebilecek seramik buluntularıyla karşılaşılmıştır.