MARDİNİKE KÜLLİYESİ

X:41,419544 Y:37,713789 Z:477,31

Aşağı Şehir’in kuzeydoğu ucunda yer alan ve halk arasında "Mardinike Camii" olarak bilinen alandaki yapılar, Prof. Dr. Oluş ARIK tarafından kazılmaya başlanmış, ancak yarım kalması üzerine 2008 - 2010 yıllarında Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarıyla tamamlanmıştır (Res. 1).

Mardinike Külliyesi iki bloktan oluşmaktadır. Kuzey taraftaki I. Blok, doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı, revaklı avlu çevresinde yer alan cami ve medrese ile diğer kısımlardaki değişik amaçlar için tasarlanmış bölümleri içermektedir (Res.2), (Res. 3), Güneyde yer alan II. Blok ise giriş avlusu, minare, cami, zaviye, imaret, han anıtsal mezar mekânları ve seramik atölyelerinden oluşmaktadır
(Res 5), (Res 6).