SULTAN SÜLEYMAN KÜLLİYESİ

X: 41,413160 Y: 37,712637 Z: 489,43

Aşağı Şehir ortalarında, Merkezi Kazı Alanı olarak adlandırılan alanın kuzey batısında yer alan Sultan Süleyman Camii ve etrafında yer alan yapılar topluluğundan oluşan külliyenin kazısı, 1985 yılında Prof. Dr. Oluş ARIK tarafından gerçekleştirilmiştir.

Minare kaidesindeki kitabeye göre bu yapılar, Eyyûbi Sultanı Süleyman tarafından 1407 yılında yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret ve türbelerden oluşan külliyenin doğu ucunda 1432’de ölen Sultan Süleyman’ın türbesi yer almaktadır. Düzgün kesme taştan özenle örülen ve süslenen minare, bitişiğindeki taç kapı ve bunun güneyindeki çeşme ile birlikte anıtsal bir cephe konumundadır. Çeşme üzerindeki inşa kitabesinde Sultan Süleyman tarafından 1416 tarihinde yaptırıldığı yazılıdır.