YAMAÇ KÜLLİYESİ

X: 41,414721 Y: 37,711018 Z: 488.95

Hasankeyf Aşağı Şehir’in doğusunda bulunan mağaralardan kuzeye doğru uzanan yamaçta, Prof.Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığındaki 2004 yılı kazılarında cami merkezli bir külliye ortaya çıkarılmıştır. Yamaç Külliyesi olarak adlandırılan; cami, medrese, zaviye ve bekâr hamamından oluşan külliyenin büyük bir bölümü yıkılmıştır (Res. 1), (Res. 2).

Yamacın teraslanmasıyla oluşturulan en üst zeminde, dikdörtgen bir avlu ile güneyinde revaklı bir harimden oluşan cami yer almaktadır. Harim mekânı, enine dikdörtgen planlı ve üç bölümlü tasarlanmıştır. Harim üzeri tonuz, yan hücreler kubbe ile örtülüdür. Avlunun kuzeydoğusunda gizli bir hamam bulunmaktadır (Res. 3), (Res. 4), (Res. 5).