ABDULLAH YUKANNA TÜRBESİ

X: 41,409854 Y: 37,715629 Z: 467,8

Hasankeyf ilçe merkezindeki tarihi Hasankeyf Köprüsü’nün kuzey yakasında bulunan türbenin, yöre halkı tarafından Abdullah Yukanna Hazretleri’ne ait olduğuna inanılmaktadır. Günümüzdeki mevcut türbe yenilenmiş, eski yapıya dair herhangi bir kalıntı günümüze gelememiştir. Küçük bir avluya açılan türbe, dikdörtgen planlı olup, içten beşik tonoz, dıştan düz damla örtülüdür. Türbenin güney duvarında bir mihrap nişi, doğu cephesinde de küçük bir havalandırma penceresi ve ahşap bir sanduka yer almaktadır (Res.).