ASLAN BABA TÜRBESİ

X: 41,406368 Y: 37,711292 Z: 539,42

Hasankeyf İç Kale'nin kuzeybatısında mağara yapısı içinde yer almaktadır.

Türbede yatan zatın yöre halkı tarafından büyük saygı gösterilen tasavvuf ehli bir veli, derviş ya da din alimi olduğu düşünülmektedir. Basamaklı bir girişi olan türbe kayanın oyulması suretiyle iki bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünün kuzey ve güney duvarlarında birer niş yer almaktadır. İkinci bölüm türbenin asıl mekânını oluşturmaktadır. Burada Aslan Baba'nın mezar sandukası bulunmaktadır. Güney duvarında küçük bir açıklıkla girilen türbede malzemelerin depolandığı bölüm mevcuttur.