BOĞAZ KÖY 1 NOLU TÜRBE

X: 41,307296 Y: 37,642984 Z: 882,13

1 nolu Türbe, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Boğaz (Bagase) köyünün doğusunda bulunan mezarlık alanın güneybatısında yer almaktadır. Boğaz (Bagase) köyü Batman il merkezinin kuş uçumu 32km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 11km kuzeybatısında yer almaktadır.

1 nolu türbe (Bubê Gulê), dikdörtgen planlı iki mekândan oluşmaktadır. Türbenin güney mekânı sivri kubbe şeklinde, kuzey mekânı ise beşik tonozla örtülmüştür (Resim 1). Türbenin girişinde yer alan kuzey mekânı, dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtülüdür. Mekânının doğusunda iki adet yetişkin mezarı, batısında ise bir adet çocuk mezarı yer almaktadır. Asıl türbe yapısının yer aldığı güney mekânı, kare planlı ve kubbeyle örtülüdür. Bir adet yetişkin mezarının yer aldığı mekânın, güney duvarında mihrap nişi, kuzey duvarında bir adet niş, batı duvarında ise bir adet sivri kemerli niş ve sivri kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır (Resim 2). Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmış (Resim 3) olup kubbenin güney ve doğu duvarlarında pencere açıklıkları yer almaktadır.