BANİKA KEZİZERA ZİYARETİ

X:41,092029 Y:37,746670 Z:580,04

Banika Kezizera Ziyareti, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Bağözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrası sınırları içerisinde kalan yörede “Köy içi” mevkii olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

İçinde bir adet mezarın bulunduğu ziyaretin etrafı kesme taş ile yığma tekniğiyle çevrelenmiş olup girişi belli değildir. Ziyaret alanı, doğu-batı yönünde 6.60m, kuzey-güney yönünde 4.50m ölçülerinde,duvarın yüksekliği ise 1.10m’dir. Mezarın ayak ve baş şahideleri kesme taştan yapılmıştır ve üzerinde herhangi bir yazıt ve süslemeye elemanına rastlanılmamıştır. Bakımsız bırakılan ziyaret alanının içi yabani otlarla kaplanmış olup tahribat söz konusudur.