BOĞAZ KÖY KEÇİKA BAGASÊ ZİYARETİ

X: 41,317955 Y: 37,642079 Z: 1.347

Keçika Bagasê Ziyareti, Batman merkezin kuş uçumu 32km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 11km kuzeybatısında yer alan Boğaz (Bagasê) köyünün 2km doğusundaki kayalık alanda yöreye hâkim yüksek bir tepe üzerinde bulunmaktadır (Res. 1). (Res. 2).

Yörede Keçika Bagasê olarak adlandırılan ziyaret yapısının kitabesi veya vakfiye kaydı bulunmadığından, hangi tarihte ve kimin için yaptırıldığı bilinmemektedir. Etrafında başka bir yapı kalıntısı veya mezar yapısı bulunmayan türbe, eğimli ve kayalık bir zeminde, ana kaya üzerine oturtulmuştur. Türbenin kuzey cephesinde yuvarlak kemerli giriş bölümü mevcuttur (Resim 3). Üst örtüsü içten kubbe, dıştan ise konik külahla örtülmüş olan türbe kare planlıdır ve türbenin etrafı düzensiz taşlarla harç kullanılmadan örülerek türbenin dış sınırı belirlenmiştir (Resim 4). Türbenin içinde doğu-batı doğrultulu bir mezar yapısı bulunmaktadır. Ayak ve baş şahidelerinde herhangi bir yazıt veya süslemenin bulunmadığı mezarın üstü yeşil bezlerle örtülmüştür (Resim 5). Türbenin güney duvarında mihrap nişi, batı duvarında bir adet mazgal pencere yer almaktadır. Türbenin hemen kuzeyinde ziyaret alanının sınırları içerisinde dallarına bez parçalarının bağlandığı dilek ağacı bulunmaktadır. Yapımında moloz taş ve “cas” harcı kullanılan türbenin bazı bölümlerinin günümüze uygun bir işçilikle onarıldığı gözlemlenmiştir.