DÜZMEŞE KÖYÜ ŞEYH AHMET ZİYARETİ

X: 41,439153 Y:37,606070 Z: 982,438

Ziyaret alanı Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Düzmeşe köyünün 220m kuzeyinde bulunmaktadır. Düzmeşe köyü, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 9km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Sınırları belli olmayan ziyaret alanında eski mezarların yanı sıra modern mezarlar da bulunmaktadır. Ayak ve baş şahidelerinde Arapça ve Latince yazılar bulunan mezarların bazılarında kabartma şeklinde yapılmış bitkisel ve geometrik motiflerde mevcuttur.

Ziyaret alanının doğusunda Şeyh Ahmet Türbesi bulunmaktadır. Türbe kareye yakın dikdörtgen planlı olup, üzeri kubbe ile kapatılmıştır. Türbeye giriş batıdan sağlanmakta olup, bu giriş dikdörtgen formludur. Türbenin kuzey ve güney duvarlarında dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Kuzey duvarında ayrıca sivri kemerli niş de bulunmaktadır. Türbenin içinde 4 adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar Şeyh Ahmet ve ailesine aittir. Türbe günümüze uygun bir işçilik ile yapılmıştır.