HİSAR BELDESİ ŞEYH YAKUP ZİYARETİ

X: 41,226990 Y: 37,602251 Z: 883,09

Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Hisar (Hesare) beldesinde yer alan ziyaret alanı, ismini “Şeyh Yakup Türbesi” olarak adlandırılan mezar yapısından almaktadır. Hisar (Hesare) beldesi, Batman merkezin kuş uçumu 32.85km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 15km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Koruma duvarıyla çevrelenmiş ziyaret alanında, türbe ve zamanla etrafına yerleştirilen mezar yapıları yer almaktadır. Halk arasında evliya veya tasavvuf ehli olduğu düşünülen Şeyh Yakup’a ait türbe, kare planlıdır. Günümüzde üst örtüsü yıkılmış vaziyette olup güneybatı köşedeki tromp izlerinden kubbeyle örtülü olduğu anlaşılmaktadır (Res. 1). (Res. 2) Kalan izlerden giriş bölümünün kuzeybatı tarafında olduğu anlaşılan türbenin, güney duvarında, yuvarlak kemerli mihrap nişi, mihrabın doğusunda ise bir adet mazgal pencere yer almaktadır.

Türbenin içinde; etrafı yığma taşlarla çevrelenmiş, mezar yer almaktadır. Büyük oranda tahribata uğrayan yapıda, kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır (Resim 3). Türbenin çevresi zamanla mezarlığa dönüşmüştür. Mezarlar genelde bakımsız bırakılıp tahribata maruz kalmıştır. Mezarların ayak ve baş şahidelerinde kufi ve nesih hatla ve Arap alfabesiyle yazılmış yazılar mevcuttur.