OĞUZ KÖYÜ EZİDİ ZİYARETİ

X: 41,417299 Y: 37,789438 Z: 938,85

Ziyaret, Batman ili Beşiri ilçesinin kuş uçumu 13km güneydoğusunda bulunan Oğuz köyünün 4km güneydoğusunda yer almaktadır.

Yörede Ezidi ziyareti olarak bilinen ziyaret yıkık ve metruk bir durumdadır. Üst örtüsü ve duvarlarının tamamı yıkılan yapının temel izleri moloz yığını altında kaldığı için plan ve mimari özellikleri anlaşılamamaktadır. Ziyaretin çevresinde herhangi bir mimari öğe oluşturmayan taş yığını ve kaçak kazı izleri bulunmaktadır.