ÖRMEGÖZ KÖYÜ ŞEYH HALİT ZİYARETİ

X: 41.247914 Y: 37.903379 Z:807

Ziyaret, Batman ili, Beşiri ilçesinin 5km güneybatısında bulunan Örmegöz köyünün yaklaşık 1km güneydoğusunda yer almaktadır.

Etrafı ihata duvarı ile çevrelenen ziyaret alanında, Şeyh Halit Türbesi, eski ve modern mezarlar yer almaktadır. Mezarların baş ve ayak şahidelerinde, Latin harflerle yazılmış yazılar olmakla birlikte, Arapça harflerle yazılmış olanlar da mevcuttur. Modern yapı malzemesi ile yeniden inşa edilen türbe, çokgen planlı olmakla birlikte, üst örtüsü bir kubbe şeklinde yapılmıştır. Türbenin içi kademeli bir şekilde yüksek tutulmakta ve türbede dikdörtgen formlu aydınlatma penceresi yer almaktadır. Türbenin içinde dokuz adet mezar bulunmaktadır. Bu mezarların Şeyh Halit ve akrabalarına ait olduğu düşünülmektedir.