ŞEYH BAZİD ZİYARETİ

X:41,555385 Y:38,390783 Z:2.817,01

Ziyaret, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerisinde kalan Örenağıl (Versenge) köyünün Kayadibi (Purşeng) mezrasının 5.5km doğusunda bulunan ve yöre halkı tarafından Şeyh Bazid tepesi olarak bilenen deniz seviyesinden 2817m yüksekte olan yüksek dağ zirvesinde yer almaktadır. Ayrıca Şeyh Bazid tepesi Meretto dağının diğer kolunu oluşturmaktadır. Örenağıl köyü, Batman il merkezinin 87km, Sason ilçe merkezinin 21km kuzeydoğusunda, yer almaktadır.

İçinde Şeyh Bazid’e ait mezarın olduğu söylenen ziyaret alanının etrafı moloz taşlarla harç kullanılmadan yığma tekniğiyle örülmüştür. Ziyarete geçiş güneye bakan küçük giriş açıklığıyla sağlanmaktadır. Ziyaret alanı doğu-batı yönünde 3.80m, kuzey-güney yönünde 3.00m ölçülerindedir. Şeyh Bazid’e ait mezarın etrafı ve üzeri aynı şekilde moloz taşla kapatılmıştır. Mezarın ayak ve baş şahidesi de düzensiz taşlardan yapılmışken üzerlerinde herhangi bir yazı veya süsleme mevcut değildir. Yöre halkı tarafından Şeyh Bazid’in burada vefat ettiği ve buraya gömüldüğü söylenmektedir.