ZEMBİL FROŞ ZİYARETİ

X:41,434830 Y:38,176156 Z:786,72

Ziyaret, Batman ili Kozluk ilçesinin Ağaçlık (Kurnêwal) Mahallesinin kuzeyinde kalan modern mezarlığın içinde yer almaktadır. Ağaçlık Mahallesi, Kozluk merkezin 6km güneybatısında bulunmaktadır.

Zembil Froş Ziyareti’nin etrafı, harçsız moloz taşlarla oval bir biçimde çevrelenmiştir. Ziyaretin çevresinde çaputlar bağlanan dilek ağaçları bulunmaktadır. Ziyaretin üstü ve çevresi bakımsızlıktan dolayı yabani otlarla kaplıdır. Yöre halkının dini inancına göre Mayıs ayının üçüncü cumasında çocuk sahibi olmak isteyenler ve kısmet arayanlar tarafından ziyaret edilir ve adaklar adanır. Modern mezarlık alanında Zembil Froş Ziyareti adını taşıyan 2013 yılında yapılmış modern bir cami bulunmaktadır.