AKÇALI KÖYÜ RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X: 41,574760 Y: 38,323184 Z: 761,24

Kaya sığınağı, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisinde kalan Akçalı (Küsket) köyünün kuzeybatısında bulunmaktadır. Akçalı köyü Kozluk ilçesine 26km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Aynı zamanda kaya sığınağı, Akçalı köyünün içinde kuzeybatısında akan Sevak Deresinin kenarında bulunmaktadır.

Doğal olarak oluşmuş kaya sığınağı doğu-batı doğrultuludur. Kaya sığınağının duvarlarında kök boya ile yapılmış elinde yayı bulunan insan ve hayvan betimleri bulunmaktadır. Bunun dışında yakın dönemde yapıldığı düşünülen Arapça yazılar bulunmaktadır ve sığınağının kuzey kısmındaki kaya üzerine kazıma ile yapılmış kaideli gamalı haç motifi ve klasik haç motifleri bulunmaktadır.

Sığınağın giriş kısmı geniş olup içeriye doğru daralıp üçgenvari bir plan göstermektedir. Kışın kaya sığınağı Sevak Deresi’nin yükselmesinden dolayı su ile dolmaktadır. Kaya sığınağı yazın hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır. Kaya sığınağında bulunan kazıma ile yapılmış haçlar, buranın tapınım alanı olarak kullanıldığını düşündürmektedir. Kök boya ile yapılan insan ve hayvan betimlerinin, kaya sığınağının Üst Paleolitik Dönem kadar eski dönemlerde de barınma amaçlı kullanılmış olabileceği yönünde düşündürmektedir.