ARIK MEZRASI 1 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,091995 Y:37,747521 Z:602,15

Resimli kaya sığınağı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Boğözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrası sınırları içerisinde kalan, yörede “Köy içi” mevkii olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Kalker kayacında doğal olarak oluşmuş 15.00m genişliğinde, 3.00m derinliğinde, 2.00m yüksekliğindeki kaya sığınağında günümüzde sadece 1 adet kazıma tekniğiyle yapılmış dağ keçisi figürü bulunmaktadır. Muhtemelen 1’den fazla yapılmış olan bu figürler kayaç yapısının fiziksel ve kimyasal çözülmeler sonucu kaya kabuğunun atması sonucu dolayı yok olmuştur. Sığınak içinde bulunan dağ keçisi figürü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.