BERHA BORE FILEHA RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,095105 Y:37,759187 Z:574,546

Resimli kaya sığınağı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Bağözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrası sınırları içerisinde kalan ve yörede Berha Bore Fıleha olarak bilinen mevkide bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Figürler, kalker kayacında doğal şekilde oluşmuş kaya sığınağına işlenmiştir. Sığınağın doğusunda, doğu-batı yönünde 5.00m’lik bir alana işlenen tasvirler arasında kazıma tekniğiyle yapılmış dağ keçisi figürleri bulunmaktadır. İşlenen bu dağ keçisi figürlerinin bazıları bağımsız, bazıları ise birbirini takip eden sürü halinde verilmiştir. Kayaç yapısından dolayı figürler tahrip olmuştur. Günümüze yakın dönemlerde figürlerin üzerinden tebeşir ve taş ile geçilerek tahrip edilmişlerdir. Figürler açık alanda bulunduğu için yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.