BERHA ÇEMİKA RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,089831 Y:37,749270 Z:599,98

Resimli kaya sığınağı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Bağözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrasında, Berha çemika diye adlandırılan mevkide bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Tasvirler, kalker kayacında doğal olarak oluşmuş, kuzey-güney doğrultulu, 3.50m yüksekliğinde, 5.00m derinliğinde ve 15.00m genişliğindeki kaya sığınağına kazıma tekniğiyle işlenmiştir. İşlenen figürler ve motifler stilize bir şekilde düzenlenmiştir. Bu figür ve motiflerin üzeri günümüzde taş ve tebeşir ile tekrar çizilerek tahrip edilmiştir. İşlenen figür ve motifler arasında dağ keçisi, yılan, insan ve geometrik motifler bulunmaktadır. Bu figür ve motifler kaya sığınağının güneydoğu yönündeki duvara yoğun bir şekilde işlenmiştir. Doğal kaya sığınağındaki bu motif ve figürler ana kayanın kabuk kısmının soyulması ile kaybolma tehlikesi altındadır.