BERHA KUŞTİYA 1 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,082606 Y:37,749163 Z:595,66

Resimli kaya sığınağı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Bağözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrasında Berha Kuştiya denilen mevkide bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Büyük oranda tahrip olmuş olan kaya sığınağında yer alan figürler sadece kaya sığınağının korunmuş batı bölümünde bulunmaktadır. Figürler kazıma tekniğiyle yapılmış olup 2.90m yüksekliğinde, 2.20m derinliğinde ve 9.00m genişliğinde doğal kaya sığınağına işlenmiştir. İşlenen figürler arasında insan ve belirsiz geometrik motifler yer almaktadır. Figürler stilize bir şekilde işlenmiştir. Doğal kaya sığınağı içerisindeki bu figürler ana kayanın kabuk kısmının soyulması ile kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır.