BERHA NIVESANDİ RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,093866 Y:37,765558 Z:549,958

Resimli kaya sığınağı, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Bağözü köyünün Arık (Dera Ser) bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Yöre halkı tarafından Berha Nıvesandi olarak bilinen kayalık alanda ana kaya üzerine işlenmiş insan ve hayvan figürleri bulunmaktadır. Figürler, kalker kayacında doğal şekilde oluşmuş kuzey-güney yönünde 20.00m, doğu-batı yönünde 6.30m, zeminden yüksekliği 1.00m, iç yüksekliği ise 3.30m olan kaya sığınağına işlenmiştir.

Sığınak içinde bulunan figürler kazıma ve boyama tekniğiyle stilize şekilde işlenmiştir. Boyalı figürler kırmızı ve siyah kök boya ile yapılmıştır. İşlenen tasvirler arasında insan, hayvan figürleri, geometrik ve bitki motifleri bulunmaktadır. İnsan ve hayvan figürlerinin bazıları bağımsız ve bazıları kompozisyon içinde verilmiştir. Hayvan figürleri arasında dağ keçisi, at, tavuk, insan figürleri arasında ise halay çeken insanlar ve hayvan üzerinde binici tasvirleri gibi kompozisyonlar mevcuttur.

Sığınağın önünde ve sığınağın iç kısımlarında kaçak kazı çukurları gözlenmiştir. Kayacın doğal yapısından dolayı kompozisyonlarda işlenen figürler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve tasvirlerin çoğu tahribattan dolayı yok oluştur.