KUMLUCA KÖYÜ 2 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,262801 Y:37,734700 Z: 477,42

2 Nolu Resimli Kaya Sığınağı, Batman ili, Hasankeyf ilçe sınırları içerisinde kalan Kumluca köyünün 0.25km güneybatısında yer almaktadır. Kumluca (Mirdese) köyü, Batman il merkezinin 21km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.55km batısında bulunmaktadır.

Dicle Nehri’nin güneyinde başlayan resimli kaya sığınakları oldukça geniş bir alana dağılmıştır. Bu geniş alanda toplam beş adet resimli kaya sığınağı ile karşılaşılmıştır. Kaya sığınağı, Mirdese köyünün güneybatısında bulunan vadinin batı yamacında yer almaktadır. Kaya sığınağında daha önceden de görülmüş olan dağ keçisi figürleri gözlenmiştir. Bir adet dağ keçisi figürü, diğer kaya sığınaklarındakinden farklı biçimde, bir zemin üzerine basar şekilde tasvir edilmiştir. Dağ keçilerinin bulunduğu kaya sığınağında yine diğer kaya sığınaklarındaki gibi dağ ya da kaya sığınağı tasvirleri (?) bulunmaktadır. Bunun dışında dağ keçisi figürlerinin alt kısmında bir adet haç tasviri de yer almaktadır. Olasılıkla bu alan, Hıristiyanlar tarafından da bir süre ikamet yeri olarak kullanılan bir vadi olmalıdır. Ayrıca, figürler arasında insan, altı ayaklı bir hayvan ve bir sürüngene ait olduğu düşünülen figürler de bulunmaktadır. Figürler kazıma tekniğiyle yapılmıştır.