KUMLUCA KÖYÜ 3 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,262801 Y:37,734700 Z: 477,42

3 Nolu Resimli Kaya Sığınağı, Batman ili, Hasankeyf ilçe sınırları içerisinde kalan Kumluca köyünün 0.25km güneybatısında yer almaktadır. Kumluca (Mirdese) köyü, Batman il merkezinin 21km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.55km batısında bulunmaktadır. 3 Nolu Resimli Kaya Sığınağı, Mirdese Köyü’nün güneybatısındaki vadinin içinde yer almaktadır.

Dicle Nehri’nin güneyinde başlayan resimli kaya sığınakları oldukça geniş bir alana dağılmıştır. Bu geniş alanda toplam beş adet resimli kaya sığınağı ile karşılaşılmıştır. Kayalık alana kazıma ile yapılmış olan tasvirler, dağ keçileri ve insan figürleridir. Kaya sığınağına figürlerin kazınmasını kolaylaştıran kayaç türü olan kabuklu jips, aynı zamanda kazıma figürlerin iyi korunamamasına da neden olmaktadır. Bu kabuklu jipsin soyulması doğal bir şekilde devam edeceğinden resimlerin tamamı yok olma tehlikesi altındadır.