NİS TEPESİ VE ÇEVRESİ 2 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X:41,247132 Y:37,725771 Z:710.53

2 Nolu Resimli Kaya Sığınağı, Batman ili, Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde kalan, Kumluca (Mirdese) köyünün 2.00km batısında bulunan ve Dicle Nehri’nin güneyinde yer alan Nis Tepesi etrafında yer almaktadır. Kumluca köyü, Batman il merkezinin 21km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.55km batısında bulunmaktadır.

Alanda toplam iki adet resimli kaya sığınağına rastlanılmıştır. Kaya sığınağında tasvir edilen resimli bölüm, ortalama 12.00m genişliğinde ve 2.50m yüksekliğindedir. Bu kaya sığınağındaki tasvirler özellikle bir av sahnesine aittir. Tasvirler arasında ok atan, mızrak tutan ve bir hayvanı yakalamaya çalışan insan figürleri görülmektedir. İnsan figürlerinin bu şekilde tasvir edilmesi kendi aralarında iş bölümü yaptıklarının bir göstergesidir. Kaya sığınağında tasvir edilen hayvanlar arasında, dağ keçisi, boğa (?), at (?), altı ayaklı bir hayvan türü, akrep (?), köpek (?) ve domuz figürleri yer almaktadır. Hayvanlar, kompozisyonda kaçar şekilde tasvir edildiği için kompozisyona bir hareket ve gerçekçilik kazandırmıştır. Bunun dışında doğa ile ilgili iki adet güneş motifi (?) de görülmektedir. Muhtemelen av sahnesinin gündüz gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca, daire motifler ve nokta bezemeler de kompozisyonda mevcuttur.