AKÇA HÖYÜK

X: 41,183536 Y: 37,854761 Z: 634,59

Akça Höyük, Batman il merkezine bağlı Akça mahallesinin hemen kuzeyinde, yaklaşık 150m çapında, denizden 628m yüksekte, mahalle yerleşiminden ise yaklaşık 12m yüksekte yer almaktadır.

Höyük üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet olmamasına karşın, eteklerinde yer yer doğal tahribatlara rastlanmıştır. Höyüğün yüzeyinde tespit edilen seramikler, Kalkolitik Dönemden, Ortaçağ’a kadar olan dönemleri kapsamaktadır. Ayrıca MÖ 4-3. yüzyıla tarihlenen kahverengi firnisli bir adet seramiğe de rastlanılmıştır. Seramik buluntular dışında mikrolit alet ve obsidyen buluntuları da tespit edilmiştir.