BİNATLI HÖYÜK

X: 41,211929 Y: 37,848171 Z: 645,89

Binatlı Höyük, Batman il merkezinin 10km güneydoğusunda bulunan Binatlı (Bleyder) köyünün 500m batısında yer alan höyük 100m çapında, deniz seviyesinden 639m yüksekliğinde ve köy yerleşiminden 13m yüksekte yer almaktadır.

Höyük üzerinde ve çevresinde köy yerleşimi olduğu için yoğun tahribat söz konusudur. Alanda Kalkolitik Dönem’den Ortaçağ’a kadar olan dönemleri simgeleyen seramikler ile karşılaşılmıştır.