GRE MİGRO

X: 41,157357 Y: 37,991318 Z: 600,95

Gre Migro Höyüğü, Batman merkez ilçesine bağlı olup, Batman ilinin 10km kuzeyinde, Bıçakçı köyünün 1.2km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Höyük, 220m çapındadır; denizden yüksekliği 600.95m’dir. Ovadan yüksekliği ise yaklaşık 30m’dir Höyük çevresinde yapılan yüzey araştırması sonucunda en erken Ubaid Dönemi, en geç Geç Osmanlı Dönemi’ne tarihlendirilen seramik buluntular gözlenmiştir. Ayrıca, çok sayıda her döneme ait olabilecek kalın cidarlı depolama küpleri, çakmaktaşı alet parcaları, obsidyen parçaları, havaneli, bileği taşı ve söve taşı (?) buluntuları da alanda görülen diğer yüzey bulgularıdır.