GÜNDÜZLÜ HÖYÜK

X:41,412206 Y:38,183376 Z:774,46

Höyük, Batman ili Kozluk ilçesinin batısında bulunan Gündüzlü (Mezerxalık) köyünün kuş uçumu 1.37km güneyinde bulunmaktadır. Gündüzlü köyü, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 6.90km batısında yer almaktadır.

Alanda yapılan incelemeler sırasında çok sayıda seramik parçaları, obsidyen alet ve kemik buluntularına rastlanmıştır. Höyük üzerinde herhangi bir mimari yapı göstermeyen üst üste dağınık taş dizileri bulunmaktadır. Gerek höyüğün batısında geçen nehrin yükselmesi sonucu gerekse de kaçak kazılar sonucu höyük oldukça tahrip olmuştur. Tahribatlar sonucu kültür dolgusu pek kalmamıştır.