HASANKEYF HÖYÜK

X:41,429187 Y: 37,718665 Z: 491,20

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Başkanlığında yürütülen Hasankeyf kazı çalışmaları kapsamında, ilk kez 2009 yılında Prof. Dr. Gülriz KOZBE’nin bilimsel sorumluluğunda başlayan Hasankeyf Höyük kazıları, 2010 yılı itibarıyle Prof.Dr. Yutaka MİYAKE’nin bilimsel danışmanlığında yürütülmektedir.

Hasankeyf’in 1.5km doğusunda, Dicle Nehri’nin kuzey kıyısında yükselen Hasankeyf Höyük, 200.00 x 160.00 m2’lik alanı kaplamaktadır. 2009-2014 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarında Hasankeyf Höyük’te Çanak Çömleksiz (Akeramik) Neolitik, Demir Çağ ve Hellenistik Çağ’a ait bulgular tespit edilmiştir.

Radyokarbon ölçümleri ile Hasankeyf Höyük Neolitik Dönem tabakaları, MÖ 10. binyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Bu tarihler yerleşmenin, Hallan Çemi, Demirköy Höyük, Körtik Tepe ve Gusir Höyük gibi, Yukarı Dicle Havzası’nda bulunan diğer Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ yerleşmeleri ile hemen hemen çağdaş olduğunu göstermektedir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu bu yerleşmeler arasında mimariden ölü gömme geleneklerine, taş aletlerden küçük buluntulara kadar birçok yönde ortak kültürel öğelerin paylaşıldığı tespit edilmiştir.