İKİKÖPRÜ (AVUSKİ) HÖYÜĞÜ

X: 41,346344 Y: 37,964428 Z: 553,6

İkiköprü (Avuski) Höyüğü, Batman il merkezinin 22km, Beşiri ilçesinin 7km kuzeydoğusundaki İkiköprü beldesinin 600m doğusunda yer almaktadır. Deniz seviyesinden 553.60m yükseklikte bulunan yaklaşık 80m çapındaki höyük, ovadan yaklaşık 15m yükseklikte bulunmaktadır.

Höyük ve çevresinde yapılan tespitler sırasında Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı ve Ortaçağ’a tarihlenen seramik buluntuları gözlenmiştir.