İLUH HÖYÜK

X: 41,112648 Y:37,877381 Z: 579,08

Batman il merkezin, İluh Mahallesinde bulunan höyük, günümüzde tamamen kentsel yapıların altında kalmıştır.

Höyük üzerinde günümüzde yerleşim olduğu için çok fazla tahribata maruz kalmıştır. Alanda Kalkolitik Döneme tarihlenen saman katkılı seramiklerin yanı sıra, Orta Assur Dönemi’ne ve Ortaçağ’a tarihlenen seramik buluntular ile karşılaşılmıştır. Ayrıca, bir türbe içerisine konulmuş mortar (büyük taş kap) ve havan eli’ne rastlanmıştır.