KURİKİ HÖYÜK

X: 41.012664 Y: 37.791343 Z: 517

Batman il merkezinin 14 km. güneyinde, Oymataş Köyünün 1 km güneybatısında ve Batman Çayı’nın Dicle Nehri’ ne birleştiği noktada yer almaktadır. Höyük Kuriki Höyük 1 ve Kuriki Höyük 2 olmak üzere birbirine yaklaşık 70m uzaklıktaki iki tepeden oluşmaktadır. 250x150 m ölçülerinde olan höyüğün ilk bilgilerini 1988 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında G. Algaze ve ekibi tarafından yapılan yüzey araştırmalarından öğreniyoruz. İlk kazı çalışmaları ise 2009 yılında Ilısu ve HES Projesi kapsamında Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Dört evrenin tespit edildiği yerleşmede, erken tabaka ana toprak üzerine kurulmuş olan Son Kalkolitik Çağ’dır. MÖ. 4. binyıla tarihlenen bu tabaka bitişik düzende inşa edilmiş taş temelli evleri, tahıl depoları ve mezar yapıları ile temsil edilir. Uzun bir aradan sonra yerleşim yeri Demir Çağ’ında yeniden iskân edilir. MÖ. 1. binyıla tarihlenen bu ikinci yerleşim, daha büyük bir alana yayılmaktadır. Bu dönemin varlığını özellikle İlk Demir Çağı’na tarihlenen yivli çanaklar ve Assur geleneğini yansıtan kap parçaları kanıtlamaktadır. Döneme ait mimari kalıntılar taş taban ve duvar parçaları ile kil sıvalı silolarla sınırlıdır. Höyüğün üçüncü evresi ise, Part-Roma Dönemi’ni kapsamaktadır. Bu dönemin kalıntıları, büyük idari yapılar, konutlar ve mezarlık alanı ile temsil edilir. Son yerleşim evresi ise Ortaçağ’dan günümüze kadar uzanan dönemlere ait karışık dolgulardan oluşur.