ŞEYH ÇOBAN HÖYÜK

X: 41,033352 Y: 37,832874 Z: 671,60

Şeyh Çoban Höyük, Batman il merkezinin 10.50 km, güneybatısındaki Balpınar (Gresira) beldesinin yer alır. Höyük, Balpınar beldesinin 4.00km, Şeyh Çoban Mezrasının ise 0.90 km güneybatısında yer almaktadır.

Höyük üzerinde modern bir yapı kalıntısı olan Şeyh Çoban Türbesi (ismini de buradan almakta) bulunmaktadır. Ayrıca, türbe etrafında yine modern birkaç tane mezar bulunmaktadır. Ortaçağ Dönemi’ne ait Horasan haçlı duvar kalıntıları ve yine bu döneme ait İslami gelenekte yapılmış mezarlar höyük üzerinde görülen diğer mimari unsurlardır. Höyüğün üst kısmı ve yamaçlarında yapılan gözlemlerde buluntu olarak Erken Tunç Çağından, Ortaçağ’a kadar olan dönemleri simgeleyen seramikler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca, olasılıkla Ortaçağ’a ait cam bilezik buluntularda karşılaşılan örneklerdendir.