ATLIHAN DOĞU VE BATI KALE YERLEŞİMLERİ

X: 41,225992             Y: 37,722689             Z: 562,73

Atlıhan mezrası Doğu ve Batı kaleleri, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.  Atlıhan mezrası, Kantar Köprüsü’nün 8.75km güneydoğusunda, Akarca mezrasının ise 4.00km doğusunda yer almaktadır.

Atlıhan Doğu Kalesi olarak adlandırılan yerleşim alanı, kuzey yamacından basamaklar ile çıkılan ve bu basamakların sonlandığı tepe noktasında çevreyi gözetleme amaçlı yapılmış kayaya oyulmuş siperler ile sur kalıntılarına rastlanmıştır. Surun görüldüğü alan aynı zamanda kale yerleşiminin giriş kapısının da olduğu yerdir. Kalenin üst kısmında kayaların düzeltildiği büyük bir teras ve bu terasın çevresinde büyük su sarnıçları, konutlar ve bir adet cami ile karşılaşılmıştır. Tespit edilmiş bütün kültür kalıntıları kayaya oyularak yapılmıştır. Alanda günümüze ait herhangi bir yerleşim görülmemektedir. Atlıhan Batı Kalesi olarak adlandırılan alan, Doğu Kalesi’nin batısında Atlıhan Mezrası’nın ise doğu yamaçlarında yer almaktadır.