BEKSÊ (ŞAHİNLİ) KALESİ

X: 41,352380 Y: 38,367131 Z: 1345

Beksê Kalesi, Batman ili, Sason ilçesi sınırları içinde bulunan Dere köyünün Şahinli mezrasında bulunmaktadır. Şahinli mezrası, Sason ilçesinin kuş uçuşu 6km kuzeybatısında yer almaktadır.

Bekse Kalesi, Şahinli mezrasının 1km batısında yöreye hakim sarp bir kayalık üzerine doğu-batı doğrultulu inşa edilmiştir. Kalede herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Bekse Kalesi günümüzde büyük oranda tahrip olmuş, kaleden günümüze sadece savunma yapısı olan sur duvarlarının çok az bir kısmı sağlam kalmıştır. Korunan sur yapısı kalenin batı uç noktasında yer almaktadır ve korunan uzunluğu 18.60m, yüksekliği değişkenlik göstermekle beraber 9.10 m, kalınlığı ise 1.90 m’dir. Yapım malzemesi olarak da düzensiz moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kalenin sınırları tahribattan dolayı belli değildir. Yüzey buluntuları göz önünde bulundurularak Beksê Kalesi, doğu-batı yönünde ortalama 142m, kuzey-güney yönünde 25m boyutlarındaki bir alana inşa edilmiştir. Kalenin yüzeyinde herhangi bir mimari bütünlük oluşturmayan dağınık halde taşlar bulunmaktadır. Bekse Kalesi’nde yapılan yüzey araştırmalarda dönemi tanımlanamayan seramik örneklerine rastlanılmıştır.