DEZGE TEPE KALE YERLEŞİMİ

X: 41,137116 Y: 37,762835 Z:591,36

Yerleşim, Batman il merkezine bağlı, Kantar Köprüsü’nün 400m kadar kuzeydoğusunda yer alan ve deniz seviyesinden 591m yükseklikte Dezge Tepe olarak adlandırılan alanda, ovaya hâkim, yüksek dağ zirvesinde konumlanmış bir Ortaçağ Kalesi’dir.

Kale kuzey-güney 95m, doğu-batı 105m’lik bir alana inşa edilmiştir. Tepenin zirvesinde ve kalenin etrafında çok sayıda Ortaçağ seramikleri görülmektedir. Kalenin giriş kapısı güneye bakmakta ve kapının söve deliği ile giriş kapısının hemen kuzeyinde (olasılıkla) ocak olarak kullanılmış bir çukur gözlemlenmiştir. Kalenin güneybatı ve batı uç noktalarında büyükçe sarnıçlar yer almaktadır. Zirvenin etrafında yer yer sur kalıntıları görülebilmektedir. Kale de yer alan temel kalıntılarından mekânların kare ve kareye yakın dikdörtgen planlı mekânlar olduğu görülebilmektedir. Zirvenin doğu yamacında kalenin sur ve mekân duvarları için kullanılmış olan blokların çıkarıldığı taş ocağı olarak kullanılmış bir alan da mevcuttur.