GÂVUR KALESİ

X: 41,417722 Y: 37,699280 Z: 751,87

Gavur Kalesi, Batman ili Hasankeyf ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kale yerleşimi Hasankeyf ilçesinin kuş uçumu 1.80km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Gavur Kalesi, Gavur Vadisi’nin güneybatı yamacında bölgeye hakim bir kayalık üzerine inşa edilmiştir. Kale yaklaşık olarak doğu-batı yönünde140m, kuzey-güney yönünde ise 79m’lik bir alanı kaplamaktadır. Bu yerleşim alanı, konumu ve yapısı itibari ile olasılıkla ön karakol niteliğinde tüm alanı gözetlemek amacıyla inşa edilmiştir. Gavur Kalesi yıkılmış haldedir ve çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Günümüze ulaşan kalıntılar, kalenin güneybatısında ve güneydoğu yamacında ana kaya üzerine oturmuş olan sur duvarları, sarnıç, kompleks ve tek mekânlı kaya konutlar şeklindedir. Kalenin güneydoğu uç noktasında bulunan sur duvarı günümüze ulaşabilen en sağlam yapıdır; 45m uzunluğunda, 2.80m yüksekliğinde ve 0.60- 0.75m kalınlığındadır. Sur duvarında 10 adet mazgal pencere bulunmaktadır ve yapım malzemesi olarak kalker moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kalenin güneybatı yamacındaki diğer sur yapısı ise 40m uzunluğunda, 3.00m yüksekliğinde ve ortalama 0.70m kalınlığındadır. Kalede taş ocakları mevcuttur. Kalenin aşağı yamaçlarında ise kullanım dışı kalmış sarnıçlara rastlanılmıştır.