KOZLUK (HAZO) KALESİ

X: 41,489662 Y: 38,195160 Z: 905,68

Kozluk (Hazo) Kalesi, Batman ili, Kozluk ilçesinin Kale Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Kale, ilçenin kuzeyinde bulunan ve yöreye hakim bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Kalenin kesin olarak hangi tarihte yapıldığı hakkında bir bilgi ve belge yoktur. Günümüzde kalenin büyük bir bölümü yıkılmış; küçük bir kısmı sağlam kalmıştır. Kalıntılardan hareketle Hazo Kalesi'nin iç kaleden ibaret olduğu söylenebilir. Kalenin güneybatısında silindirik bir burç ve burcun batısında sur duvarları uzanmaktadır. Bu burç ve sur duvarlarında düzgün kesme taş ve kırma taş malzeme kullanılmıştır. Doğusunda ise dikdörtgen ikinci bir burç var olup oldukça tahrip ve metruk bir durumdadır. Kalenin kuzeydoğu tarafında ana kayanın yontulmasıyla inşa edilen bir sarnıç bulunmaktadır. Biri kuzeybatıda ve diğer üçü doğuda olmak üzere toplam 4 adet kaya mezarı bulunmaktadır.