MİRDESE (KUMLUCA) KALESİ

X: 41.249165 Y: 37.728906 Z: 541,00

Mirdese Kalesi, Batman ilinin yaklaşık 20km güneydoğusunda, Hasankeyf’in 14km batısında, deniz seviyesinden 0,54km yükseklikte yer alır. Kale, doğu-batı 57m, kuzey-güney 110m’lik alana inşa edilmiştir.

Savunmaya yönelik doğal bir kayalık alanın üzerine kurulmuş kalede herhangi bir sur duvarı kalıntısı bulunmamaktadır. Çok sayıda konut ve sarnıcın yer aldığı kalenin tepe noktasında kayalık alanların elverdiği ölçüde temelleri kaya ile bağlantılı, üst duvarları bağımsız bloklarla oluşturulmuş, kareye yakın dikdörtgen planlı konutlar ve tepenin yamaçlarında kayaya oyularak şekillendirilmiş tek mekânlı kaya konut örnekleri yer almaktadır.