PİRTUKAN KALESİ

X:41,398917 Y:38,309831 Z:1529

Pirtukan Kalesi, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tekevler (Gunde Nu) köyünde bulunmaktadır. Tekevler köyü Sason ilçesinin kuş uçuşu 3.7km güneybatısında bulunmaktadır. Kale ise Tekevler köyünün 1.2km güneydoğusunda yöreye hâkim deniz seviyesinden 1529m yüksekte sarp kayalık üzerine kuzey- güney doğrultulu inşa edilmiştir.

Sason bölgesi tarih boyunca birçok medeniyet arasında (Asur-Urartu, Pers-Romalılar, Sasaniler-Bizanslılar, İslam orduları-Ermeniler vb.) tampon bölge görevi görmüştür. Ancak kalenin yapımı ve tarihi ile ilgili herhangi bir kitabe bulunmamakla birlikte yörede ‘‘Mıle Kellê’’ olarak adlandırılan Pirtukan Kalesi ismini güneybatısında bulunan ve yörede Pirtukan çeşmesi olarak bilinen doğal kaynak suyundan almıştır. Pirtukan Kalesi günümüzde tamamıyla tahrip olmuş ve kaleden günümüze kalan herhangi, bir mimari kalıntı bulunmamaktadır. Ayrıca kale alanın yüzeyinde mimari öğelere ait olduğu düşünülen çok sayıda taş yığını bulunmaktadır.