RABAT KALESİ

X: 41,302317 Y: 38,247609 Z: 1.285,4

Rabat Kalesi, Batman ili Kozluk ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kale, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 18.06km kuzeybatısında bulunmaktadır. Rabat Kalesi, Yanıkkaya köyünün Rabat mezrasının kuzeyinde bölgeye hakim deniz seviyesinden 1.285m bir kayalık üzerine kuzey-güney doğrultulu inşa edilmiştir.

Kale, kuzey-güney 40m, doğu-batı 83m’lik bir alana yayılmıştır. Rabat Kalesi yıkılmış halde ve kalenin çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Günümüze ulaşan kalıntılar, kalenin kuzeydoğu ve kuzeybatı yamacında ana kaya üzerine oturtulmuş muhtemelen savunma amaçlı yapılmış olan sur duvarları, dairesel planlı silolar ve mekân izleri bulunmaktadır. Kalenin takip edilen duvar izleri kopuk bir biçimde coğrafi koşulların elverdiği ölçüde inşa edilmiştir. Bu özellikleri ile kalenin topografik bir planda inşa edildiği düşünülmektedir.

Kalenin yapımında düzgün kesme taşlar, moloz taşlar ve yörede sıkça örneğini gördüğümüz cas harcı kullanılmıştır. Rabat Kalesi’nde ve alanın genelinde yapılan incelemelerde koyu yeşil sırlı, az sayıda mavi sırlı seramikler, ağız ve kaide parçaları, sgraffito tekniğinde (bir vazo süs tekniğidir. Kabın yüzeyi üzerine bir renk sürülür, istenilen figürler sivri bir uçla kazanır ve kabın kendi esas rengi çıkar. Bunun üzerine sır sürülür ve kap tekrar pişirilir) bezenmiş seramik parçaları, çizi bezemeli gövde parçaları gibi çeşitli çanak çömlek grupları gözlemlenmiştir. Alanda kaçak kazı izlerine rastlanılmış ve kale oldukça tahrip olmuştur.