TÜRBE MEVKİİ KALE YERLEŞİMİ

X: 41,358857 Y: 37,933611 Z: 694,19

Kale yerleşimi, Batman ili, Beşiri ilçe merkezinin 12km kuzeydoğusunda bulunan Türbe Mevkii’nde, deniz seviyesinden 694m yükseklikte, doğal bir kayalık alan üzerinde bulunmaktadır.

Kalan duvar izlerinden kalenin etrafının horsan harcı ile örülmüş surlarla çevrili olduğu anlaşılmaktadır. Sur duvarlarıyla çevrili alanda Ortaçağ yapılara ait temel izleri yer almaktadır. Günümüzde büyük oranda tahrip olan kalenin sınırları tespit edilememiştir. Alanda yapılan yüzey araştırmasında kalenin kuzey ve güney yönlerinde, vadiye doğru inen eski su yatakları ve Ortaçağ’a tarihlenen sırlı ve sırsız seramik buluntular tespit edilmiştir.