YILDIZLI KALESİ

X: 41,483773 Y: 38,077705 Z: 745,14

Yıldızlı Kalesi, Batman ili Kozluk ilçe sınırları içerisinde kalan Yıldızlı köyünün güneyinde bulunmaktadır. Yıldızlı köyü Kozluk ilçe merkezinin kuş uçumu 10km güneyinde bulunmaktadır. Yıldızlı Kalesi muhtemelen ismini bu köyden almıştır ve kale Kozluk ilçesinin 12km güneyinde yer almaktadır. Yıldızlı Kalesi deniz seviyesinden 745m yüksekte Garzan Çay’ına hakim coğrafi olarak “mesa” oluşumlu yüksek tepe üzerine konumlanmıştır.

Üç tarafı doğal kayalıklarla çevrili olan bir tepe üzerine kurulan kale ortalama doğu – batı yönünde 275m, kuzey – güney yönünde 288m ölçülerinde bir alana topografik bir plan anlayışıyla bulunduğu tepenin etrafını çevreleyerek inşa edilmiştir. Batı yönünden karayolu ile kaleye ulaşılmakta, güneyin doğusunda nehir geçmektedir. Olası bir saldırı batı yönünde gelebileceği için bu yönde sur duvarlarının daha yüksek ve duvar kalınlıklarının daha kalın tutulduğu görülmüştür. Kalenin doğu, kuzey ve güneyi sarp ve yüksek olduğundan sur duvarları bu yönlerde tahkimat daha zayıf tutularak inşa edilmiştir.

Kaleye girişin batı yönünden oldukça anıtsal bir giriş açıklığı ile yapıldığı tespit edilmiştir. Kapının üst örtü sistemi tamamıyla yıkılmış olmakla birlikte bu giriş açıklığı, her iki yönden kapı yüksekliğinin yarı seviyesine kadar olan bölümde destek duvarları ile kuvvetlendirilmiştir.

Kaleye ait günümüze kalan yapılar arasında kalenin batı yönünde kopuk bir şekilde devam eden surlara bitişik olarak inşa edilmiş 3 adet burç ve burçlarla bağlantılı mekânlalar bulunmaktadır. Kaleye ait bir diğer yapı ise kalenin güneydoğusunda kuzey-güney doğrultulu duvar kalıntısı mevcuttur. Kale yüzeyinde çok sayıda seramik buluntusu gözlemlenmiştir. Seramikler arasında yeşil sarı sırlı seramikler, turkuaz mavi renkli sırlı seramikler, koyu yeşil renkli seramik ve kazıma bezemeleri seramikler yer almaktadır.

Kalenin yapımında tuğla, moloz taş, kırma taş malzeme kullanılmış olup yörede sıkça kullanılan cas ile sıvanmıştır. Yıldızlı kalesinde çok sayıda kaçak izlerine rastlanılmış ve günümüze uluşan yapılar büyük tahrip edilmiştir.