ARIK MEZRASI KAYA KONUTLAR

X:41,091179 Y:37,745438 Z:590,61

Kaya konutlar, Batman ili Gercüş ilçesine bağlı Boğözü köyünün Arık (Dera Ser) mezrası sınırları içerisinde kalan, yörede “Köy içi” mevkii olarak bilinen alanda bulunmaktadır. Bağözü köyü, Batman il merkezinin 81km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 22km güneybatısında yer almaktadır.

Alanda yapılan envanter çalışmalarında 20 adet kaya konut tespit edilmiştir. Kaya konutların çoğu yıkık durumdadır. Alanda bulunan kaya konutlar içerisinde 4 adet tek mekânlı, 1 adet kompleks kaya konut incelenmiştir. Tek mekânlı kaya konutlar dikdörtgen ve kareye yakın dikdörtgen plan özelliği göstermektedirler. Konutların içerisinde farklı boyutlarda çeşitli kullanımlar için nişler bulunmaktadır.

Kompleks kaya konutlar ise 2 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar ön giriş odası ve ana mekân olarak ayrılmaktadır. Bazı kompleks konutların içerisinde depo olarak kullanılmış bölümlerde bulunmaktadır. Alanda bulunan kaya konutların çoğu sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanılmıştır. Nitekim konutlar içerisinde bulunan hayvan bağlama delikleri bunu göstermektedir. Alanda bulunan 1 adet tek mekânlı kaya konut çobanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılmaktadır. Kaya konutların genelinde tahribat söz konusudur.