HARUN MAĞARALARI KAYA KONUTLAR

X: 41.058537 Y: 37.771130 Z:524

Batman il merkezi sınırları içerisinde, Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsünün 2 km güneybatısında, Dicle Nehri kıyısında yer alan ve Harun mağaraları olarak bilinen alanda 5 adet tek mekânlı, 1 adet kompleks kaya konut tespit edilmiştir.

Kaya konutlardan 4 tanesi tek mekandan oluşurken bir tanesi kompleks bir yapının ortak duvarlarının yıkılması sonucunda oluşmuş tek mekan özeliği kazanmıştır. Bu konut dikdörtgen planlı olup büyük bir galeri görünümündedir. Girişi güneye bakmaktadır. Bu konutun batı ve doğu duvarlarında nişler mevcuttur. Konutun doğu duvarında üstü kemerli bir adet niş ve üç küçük göz bulunmaktadır. Mekânın batı kısmında depo benzeri bir bölüm daha mevcuttur. Tek mekânlı 4 kaya konut genel anlamada dikdörtgen planlı ve girişleri güneybatıda yer almaktadır. Kaya konutların içeresinde niş, havalandırma bacası, kandil/mum nişleri ve hayvan bağlama delikleri bulunmaktadır. Konutların genelinde doğal ve beşeri tahribatlar sonucu tavanlarda yer yer kopmalar ve çatlaklar meydana gelmiştir.