HASANKEYF KALESİ KAYA KONUTLAR

X: 41,409825 Y: 37,712677 Z: 534,86

Kültür tarihinde önemli bir yeri olan Hasankeyf’te sayısı 4500 kadar olduğu tahmin edilen, insan eliyle şekillendirilmiş mağara tipi konutlar yer almaktadır. Konutlar, tarihöncesi çağlardan beri kullanılmış olup Hasankeyf’te kullanılmaktadır. Bu nedenle kente, kayalara oyulmuş mağara şeklindeki binlerce konutu nedeniyle, Arapça ve Süryanicede “Mağaralar Şehri” ya da “Kayalar Kenti” anlamına gelen “Hısnı Keyfa” denilmiştir.

Konutlar, Dicle Nehri kenarından Yukarı Şehir’in bulunduğu, ortalama 135m yükseklikteki yekpare kaya kütlesinin iki yanındaki derin ve dar kanyonlar ile Aşağı Şehir’in güneye doğru yükselen kayalıklarında yoğunlaşmıştır.